УСЛУГА Без обврска 1 година 2 години
Приклучок 1900 ден 1000 0
-Дигитална ТВ
-Интернет
-Телефонија- Пакет 150
Приклучок 1900 ден 1000 0

ВО ИЗРАБОТКА

* ЦЕНИТЕ СЕ ЗА ПРИКЛУЧОК СО ЕДЕН ТВ

** СИТЕ ЦЕНИ СЕ СО ВКЛУЧЕН 18% ДДВ