ПАКЕТ БРЗИНА ВКЛУЧЕН СООБРАЌАЈ ЛИМИТ БРЗИНА ПО ЛИМИТОТ ЦЕНА
Безвременска обврска Договор на 2 години
SILVER 35/3 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 800 GB 2/0.5 Mbps 460 ДЕН 460 ДЕН
GOLD 50/4 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 1200 GB 2/0.5 Mbps 660 ДЕН 600 ДЕН
PLATINIUM 50/4 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 800 GB 2/0.5 Mbps 660 ДЕН 600 ДЕН
DIAMOND 100/10 Mbps * НЕОГРАНИЧЕН 1200 GB 2/0.5 Mbps 2000 ДЕН 2000 ДЕН
* Со 1Gb картица

Приклучок на безвременска обврска цената изнесува 600 денари.

Приклучок со договор на две години цената изнесува 100 денари.