Р.Бр.

КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

 

Р.Бр.

КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

1 MRT 1 658 МКД 50 AXN 658 ФИЛМ
2 SOBRANISKI KANAL 658 МКД 51 SCI FI HD 666 ФИЛМ
3 MRT 2 658 МКД 52 AMC 666 ФИЛМ
4 SITEL 578 МКД 53 FOX CRIME 666 ФИЛМ
5 KANAL 5 578 МКД 54 TV 1000 594 ФИЛМ
6 ALFA 578 МКД 55 CINEMANIA 602 ФИЛМ
7 TELMA 578 МКД 56 CINESTAR 586 ФИЛМ
8 NASHA TV 658 МКД 57 CINESTAR A&T 586 ФИЛМ
9 ALSAT M 578 МКД 58 EPIC DRAMA 562 ФИЛМ
10 TV 24 674 МКД 59 EXPLORER HD 578 ДОКУМЕНТАРНИ
11 KTV 578 МКД 60 HISTORY HD 674 ДОКУМЕНТАРНИ
12 MRT3HD 546 МКД 61 ANIMAL PLANET 586 ДОКУМЕНТАРНИ
13 MRT 4 666 МКД 62 DISCOVERY WORLD 586 ДОКУМЕНТАРНИ
14 MRT 5 666 МКД 63 NATURE HD 674 ДОКУМЕНТАРНИ
15 HRT-TV1 HD 658 РЕГИОНАЛНИ 64 NATIONAL GEOGRAPHIC 666 ДОКУМЕНТАРНИ
16 HRT-TV3 HD 666 РЕГИОНАЛНИ 65 DAVINCI 602 ДОКУМЕНТАРНИ
17 HRT-TV4 HD 666 РЕГИОНАЛНИ 66 E! 578 СЕМЕЕН
18 SLO1 HD 666 РЕГИОНАЛНИ 67 FASHION TV 578 СЕМЕЕН
19 RTCG 602 РЕГИОНАЛНИ 68 DM-SAT 658 МУЗИЧКИ
20 RTS HD 666 РЕГИОНАЛНИ 69 GRAND TV 586 МУЗИЧКИ
21 PINK PLUS 674 РЕГИОНАЛНИ 70 GRAND 2 586 МУЗИЧКИ
22 PINK EXTRA 578 РЕГИОНАЛНИ 71 MTV HITS 594 МУЗИЧКИ
23 BALKAN TRIP 578 РЕГИОНАЛНИ 72 VH1 CLASSIC 602 МУЗИЧКИ
24 AGRO TV 546 РЕГИОНАЛНИ 73 BALKANIKA 578 МУЗИЧКИ
25 EUROSPORT 1 586 СПОРТ 74 FAN TV 578 МУЗИЧКИ
26 EUROSPORT 2 HD 586 СПОРТ 75 PINK MUSIC 674 МУЗИЧКИ
27 SK 1 HD 594 СПОРТ 76 VH1 650 МУЗИЧКИ
28 SK 2 HD 594 СПОРТ 77 MTV ADRIA 650 МУЗИЧКИ
29 SK 3 HD 594 СПОРТ 78 TOXIC FOLK 554 МУЗИЧКИ
30 SK 4 602 СПОРТ 79 TOXIC TV 554 МУЗИЧКИ
31 SK 5 602 СПОРТ 80 TOXIC RAP 554 МУЗИЧКИ
32 SK 6 602 СПОРТ 81 AL JAZEERA HD 546 ИНФО
33 LOV I RIBOLOV 594 СПОРТ 82 MRT1HD 650 МКД HD
34 ARENA SPORT 1 554 СПОРТ 83 MRT2HD 650 МКД HD
35 ARENA SPORT 2 554 СПОРТ* 84 SITEL HD 594 МКД HD
36 ARENA SPORT 3 562 СПОРТ* 85 LUXE TV 650 СЕМЕЕН HD
37 ARENA SPORT 4 562 СПОРТ* 86 TRAVEL HD 650 СЕМЕЕН HD
38 ARENA SPORT 5 570 СПОРТ 87 MYZEN 670 СЕМЕЕН HD
39 ARENA PREMIUM 1 546 СПОРТ* 88 BOOMERANG 658 ДЕТСКИ
40 ARENA PREMIUM 2 554 СПОРТ* 89 CARTOONNETWORK 658 ДЕТСКИ
41 ARENA PREMIUM 3 562 СПОРТ* 90 PIKABOO 658 ДЕТСКИ
42 ARENA E SPORT 570 СПОРТ 91 BABY TV 594 ДЕТСКИ
43 ARENA FIGHT 570 СПОРТ 92 CNN 658 ИНФО
44 24 KITCHEN 594 СЕМЕЕН 93 ROSSYA 24 666 ИНФО
45 FOX 658 ФИЛМ 94 EROTIC 1 674 ВОЗРАСНИ*
46 FOX MOVIES 674 ФИЛМ 95 EROTIC 2 674 ВОЗРАСНИ*
47 FOX LIFE 658 ФИЛМ 96 EROTIC 3 594 ВОЗРАСНИ*
48 KLASIK TV 586 ФИЛМ 97 HUSTLER HD 674 ВОЗРАСНИ*
49 PINK FILM 578 ФИЛМ

* ДП - дополнителен пакет кој се доплаќа

УСЛУГА БЕЗ ОБВРСКА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ
ТВ приклучок – инсталација 300 ден 0 ден 0 ден
Додатен ТВ
Дигитална ТВ 81 Канали(основен пакет) 350 ден 350 ден 350 ден
Дигитална 2 (втор ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
Дигитална 3 (трет ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 1 ТВ 2200 / 1600 користење користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2200 / 1600 2200/1600/12 рати користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2200 / 1600 2200/1600/12 рати 2200/1600/12 рати

* цената се однесува за 1 ТВ уред, секој нареден се наплаќа 100 ден

* опремата ресивер/CI модул за првиот телевизор е на користење

ПАКЕТ СПОРТ
LCN КАНАЛ Ф-ЈА ЦЕНА дог 1год ЦЕНА дог 2 год
34 ARENA SPORT 2 554 130 ден 120 ден 
35 ARENA SPORT 3 562
36 ARENA SPORT 4 562
37 ARENA PREMIUM 1  
38 ARENA PREMIUM 2  
39 ARENA PREMIUM 3  


ПАКЕТ ЗА ВОЗРАСНИ
LCN КАНАЛ Ф-ЈА ЦЕНА 
91 EROTIC 1 674 60 ден
92 EROTIC 2 674
93 EROTIC 3 594
94 HUSTLER HD 674